Årsmøte 2023

Det innkalles til felles årsmøte i Skedsmo Røde Kors ons 1. mars kl 18.00 på Røde Kors-huset, Stortorvet 24, Lillestrøm.

Saksliste: Sammenslåing med Sørum Røde Kors, innkomne og vanlige årsmøtesaker.
Enkel servering.

Agenda

Sak 8 årsrapport (NY KORRIGERING 28. feb)

Sak 8a Revidert årsregnskap

Sak 8b Revisjonsberetning

Sak 9 – handlingsplan og budsjett

Valgkomiteens innstilling

Sak 13a, innlemming av Sørum Røde Kors i Skedsmo Røde Kors

Sak 13a, vedlegg årsmøteprotokoll Sørum Røde Kors

Medlemmene oppfordres til å lese dokumentene digitalt eller skrive på egen hånd.