På Røde Kors Leksehjelp får elevene gratis hjelp til skolearbeid etter skoletid.

Skedsmo Røde Kors arrangerer Leksehjelp på Lillestrøm bibliotek i Lillestrøm. Aktiviteten foregår hver tirsdag 15.30-18.30 utenom skolens ferier og helligdager.

Leksehjelp finnes også på nett! Digital leksehjelp tilbys mandag til torsdag fra 17-21. Gå inn på digitalleksehjelp.no og velg mellom å få hjelp direkte via chat eller ved å sende inn spørsmål.

På Leksehjelp møter du frivillige leksehjelpere med mye erfaring fra fagområder som er relevante for deg som skoleelev, enten du går på ungdomsskolen eller videregående skole.

Frivillige på Leksehjelpen stiller opp gratis på fritiden, og har en stor bredde i erfaring og kompetanse.

Ta kontakt med oss på epost:
 leksehjelp@skedsmo.redcross.no