Lillestrøm Røde Kors ble stiftet 31.10.1924. I 1939 ble virksomheten utvidet og Lillestrøm Røde Kors Hjelpekorps og Lillestrøm Ungdommens Røde Kors ble stiftet. I 1951 ble besøksforeningen startet.

I 1951 ble det startet egen forening på Strømmen. Strømmen Røde Kors var egen forening frem til 2001. Da ble Strømmen Røde Kors og Lillestrøm Røde Kors slått sammen til Skedsmo Røde Kors.

Lillestrøm/Skedsmo Røde Kors har drevet sammenhengende fra oppstarten og frem til i dag hvor foreningen foruten felles styre består av besøkstjeneste, visitortjeneste, servicegruppe, håndarbeidsgruppe, ungdomsgruppe, flyktningeguide, vitnestøtte og hjelpekorps.

I 1982 innviet vi vårt eget hus i Skedsmogata 3 c og fra da har dette huset vært base for all aktivitet i foreningen.