Denne siden er under oppdatering ifm foreningens 100 års-jubileum høsten 2024, i regi av Historieutvalget i Skedsmo Røde Kors.

 

Nytt fra Historieutvalget 17.12.2023:

Historieutvalget jobber med foreningens historie 1924-2024, med utgangspunkt i den jubileumsboka som ble gitt ut ifm 90 års-jubileet i 2014. Nedenfor er en link til 90 års-boka:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:338b40c5-9294-4259-9dda-80b79be89e0c

Du kan gjerne sende kommentarer og innspill til Historieutvalget, historien@skedsmo.redcross.no.

 

INNLEVERING AV BILDER TIL HISTORIEUTVALGETS BILDEDATABASE (12.10.23)

Etableringen av fotosamlingen knytter seg til 100 års-jubileet i 2024, men er ment å være et varig og løpende prosjekt langt utover selve jubileet.

Historieutvalget ønsker at fotosamlingen skal gi et bredt bilde av foreningens ulike store og små aktiviteter gjennom historien hittil, – og videre framover.

I utgangspunktet tar vi imot alle bilder, men det vil jo variere i hvilken grad et bilde er «bevaringsverdig» eller ikke. 

Uansett er det en forutsetning at bildene kan identifiseres, dvs. at de kan sted- og tidfestes, og at personene på bildene og hendelsen/aktiviteten er kjent. Unntaket kan være oversiktsbilder fra et kjent arrangement/aktivitet.

Fotografene har vel en viss oversikt over egne bilder, slik at identifiseringen er gjort på forhånd, ved innlevering/opplasting. Det er jo en stor fordel for det videre arbeidet, men vi legger opp til at dette i noen tilfeller også kan gjøres i fellesskap, eventuelt med hjelp av Facebook-gruppa.

Vi har nå etablert en database som del av Røde Kors sin Sharepoint database med en arkivnøkkel som vi tror vil fungere godt som et hjelpemiddel til å få et systematisk arkiv over historien; for både dokumenter og bilder, og vi er nå klare til å ta imot bilder og evt. filmer dere ønsker å dele med oss. Vi tar imot alle typer bilder: digitale bilder, papirbilder, negativer og dias, i tillegg til filmer. Eventuell digitalisering av gamle 8 mm-filmer bekostes selvsagt av oss.

For å motta bilder/filmer og for å få litt mer informasjon om bildene fra deg, trenger vi å avtale et lite møte. Vi vil være å treffe i kjelleren på Røde Kors huset i Lillestrøm og har alltid kaffen klar. Som regel har vi også litt kjeks eller noe annet å bite i. Vi i Historieutvalget håper inderlig dere vil dele bilder med oss, at dere avtaler tid og kommer og jobber litt sammen med oss med skanning og informasjonsutfylling.

På forhånd tusen takk for hjelpen, enten du velger den ene eller andre måten å kommunisere med oss på: mobiltelefon, via Facebook eller e-post: historien@skedsmo.redcross.no.

 

Med vennlig hilsen

Knut Melheim                   995 44 968

Geir Solvang                    907 72 933

Bjørn Ivar Heggelund       907 24 783

 

Til slutt minner vi om personvernreglene

Som tidligere skrevet så er vi i Historieutvalget opptatt av å ta vare på den enkeltes personvern ved å følge lover og regler på dette området. Det betyr at vi etterstreber å innhente samtykke til alle nålevende som vi legger ut bilde(r) av. Den observante leser forstår sikkert nå også hvorfor vi har bedt om samtykke fra dere tidligere. Vi har i skrivende stund 54 samtykker og det er en bra begynnelse, men etter hvert som vi får inn bilder vil vi trenge mange flere. For å få til dette vil vi ta kontakt med den enkelte og be om samtykke.

Her er link til Facebook hvor du finner Samtykkeskjemaet

Skedsmo Røde Kors Historien | Facebook

Dersom du ønsker å fylle ut på papir eller har andre spørsmål kan du sende en e-mail til historien@skedsmo.redcross.no

Denne e-mail adressen kan du også bruke dersom du har aktuelt stoff, eller har tips og innspill til oss.

Du kan også følge oss på Facebook: Skedsmo Røde Kors Historien

 

Kortversjon av historien (under revisjon):

Lillestrøm Røde Kors ble stiftet 31.10.1924. I 1939 ble virksomheten utvidet og Lillestrøm Røde Kors Hjelpekorps og Lillestrøm Ungdommens Røde Kors ble stiftet. I 1951 ble besøksforeningen startet.

I 1951 ble det startet egen forening på Strømmen. Strømmen Røde Kors var egen forening frem til 2001. Da ble Strømmen Røde Kors og Lillestrøm Røde Kors slått sammen til Skedsmo Røde Kors.

Lillestrøm/Skedsmo Røde Kors har drevet sammenhengende fra oppstarten og frem til i dag hvor foreningen foruten felles styre består av besøkstjeneste, visitortjeneste, servicegruppe, håndarbeidsgruppe, ungdomsgruppe, flyktningeguide, vitnestøtte og hjelpekorps.

I 1982 innviet vi vårt eget hus i Skedsmogata 3 c og fra da har dette huset vært base for all aktivitet i foreningen.