Denne siden er under oppdatering ifm foreningens 100 års-jubileum høsten 2024, i regi av Historieutvalget i Skedsmo Røde Kors.

Vi trenger din hjelp…….

Historieutvalget jobber nå med innhenting av bilder og dokumenter fra nåværende og tidligere medlemmer, fra foreningens ulike virksomheter. Materialet skal samles i en digital foto-/dokumentsamling. Dette vil være et omfattende arbeid, og prosjektet er i startfasen.

Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon om arbeidet, men dersom du har aktuelt stoff, eller har tips og innspill, kan du allerede nå ta kontakt med Historieutvalget på e-post: historien@skedsmo.redcross.no

Du kan også følge oss på Facebook: Skedsmo Røde Kors Historien

Kortversjon av historien (under revisjon):

Lillestrøm Røde Kors ble stiftet 31.10.1924. I 1939 ble virksomheten utvidet og Lillestrøm Røde Kors Hjelpekorps og Lillestrøm Ungdommens Røde Kors ble stiftet. I 1951 ble besøksforeningen startet.

I 1951 ble det startet egen forening på Strømmen. Strømmen Røde Kors var egen forening frem til 2001. Da ble Strømmen Røde Kors og Lillestrøm Røde Kors slått sammen til Skedsmo Røde Kors.

Lillestrøm/Skedsmo Røde Kors har drevet sammenhengende fra oppstarten og frem til i dag hvor foreningen foruten felles styre består av besøkstjeneste, visitortjeneste, servicegruppe, håndarbeidsgruppe, ungdomsgruppe, flyktningeguide, vitnestøtte og hjelpekorps.

I 1982 innviet vi vårt eget hus i Skedsmogata 3 c og fra da har dette huset vært base for all aktivitet i foreningen.