Denne siden er under oppdatering ifm foreningens 100 års-jubileum høsten 2024, i regi av Historieutvalget i Skedsmo Røde Kors.

 

Vi trenger din hjelp…….

Historieutvalget jobber nå med innhenting av bilder og dokumenter fra nåværende og tidligere medlemmer, fra foreningens ulike virksomheter. Materialet skal samles i en digital foto-/dokumentsamling.

Vi vil snart etterspørre bilder og filmer fra deg, men vil først ivareta personvernet. Vi ber derfor om ditt samtykke til innhenting, lagring og publisering av bilder og filmer.

Her er link til Facebook hvor du finner Samtykkeskjemaet

Skedsmo Røde Kors Historien | Facebook

Dersom du ønsker å fylle ut på papir eller har andre spørsmål kan du sende en e-mail til historien@skedsmo.redcross.no

Denne e-mail adressen kan du også bruke dersom du har aktuelt stoff, eller har tips og innspill til oss.

Du kan også følge oss på Facebook: Skedsmo Røde Kors Historien

 

Nytt fra Historieutvalget (1. juni 2023)

Historieutvalget har i vår jobbet med å få på plass et registreringssystem (arkivnøkkel) for bilder og dokumenter som blir innhentet fra nåværende og tidligere medlemmer.

Det har også vært lagt ned mye arbeid med hensyn til personvernreglene og utarbeidelsen av et tilpasset samtykkeskjema. Vi nevner i den forbindelse at (bare) halvparten av medlemmene i Facebook-gruppa så langt har sendt inn samtykkeskjemaet og minner igjen om det.

Vi er snart klare til å motta bilder og dokumenter, men tenker det er greit å vente til sommerferien er over. Dette forutsetter jo også en del planlegging.

Papirbilder (løse eller i album) vil bli scannet av oss, mens digitale bilder kan tilføres fotosamlingen «automatisk». Uansett ser vi for oss at det er nødvendig å ha en prat med den enkelte fotograf/foto-eier i det viktige arbeidet med å identifisere bildene (hvem, hva, hvor og når). Bilder av nyere dato, fra 2014/2015 og fram til i dag (etter 90 års-jubileet), er en gruppe for seg. I tillegg til å bli tilført fotosamlingen, skal enkelte av dem også brukes til å illustrere siste del av foreningens historie.

Vi kommer nærmere tilbake til den praktiske gjennomføringen, men allerede nå kan jo den som har bilder gi oss et hint om det, gjerne også om det er papirbilder og/eller digitale bilder, via Facebook eller ved e-post til historien@skedsmo.redcross.no

Det kan bli en spennende og interessant høst, og vi ser fram til å møte mange av dere.

God sommer!

 

Kortversjon av historien (under revisjon):

Lillestrøm Røde Kors ble stiftet 31.10.1924. I 1939 ble virksomheten utvidet og Lillestrøm Røde Kors Hjelpekorps og Lillestrøm Ungdommens Røde Kors ble stiftet. I 1951 ble besøksforeningen startet.

I 1951 ble det startet egen forening på Strømmen. Strømmen Røde Kors var egen forening frem til 2001. Da ble Strømmen Røde Kors og Lillestrøm Røde Kors slått sammen til Skedsmo Røde Kors.

Lillestrøm/Skedsmo Røde Kors har drevet sammenhengende fra oppstarten og frem til i dag hvor foreningen foruten felles styre består av besøkstjeneste, visitortjeneste, servicegruppe, håndarbeidsgruppe, ungdomsgruppe, flyktningeguide, vitnestøtte og hjelpekorps.

I 1982 innviet vi vårt eget hus i Skedsmogata 3 c og fra da har dette huset vært base for all aktivitet i foreningen.