flyktningeguiden_sammensyddEt nytt land, en ny hverdag, en ny kultur, et nytt språk, nye mennesker, nye muligheter og nye krav. Dette er hverdagen for flyktningene som hvert år kommer til Norge. Ideen som ligger til grunn for Flyktningeguideordningen er at veien inn i samfunnet, veien til et aktivt liv, jobb og utdanning går gjennom folk som bor her. Som nyinnflyttet til Norge kan det være vanskelig å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Røde Kors samarbeider derfor med kommunene for å opprette kontakt mellom flyktningene og lokalbefolkningen. Ideen som ligger til grunn er at integrering skjer gjennom personlig kontakt. Det å ha bekjentskaper og et sosialt nettverk er av avgjørende betydning for å lære et nytt språk, skaffe seg jobb eller utdannelse. … for å trives!

Oppgaven til en flyktningeguide er å orientere en flyktning om samfunnet han eller hun har bosatt seg i. Du fungerer som et bindeledd til lokalmiljøet slik at integreringen går smidigere.
Som flyktningeguide kan du for eksempel få spørsmål hvor likningskontoret ligger, hva foreldre må ordne før barnas skolestart, hvor man handler billig og bra mat, eller hvor guttungen kan gå på fotballtrening. Spørsmålene er enkle for oss som er oppvokst her.
Som Flyktningeguide kan du gjøre noe med den manglende kontakt mellom nye og etablerte innbyggere. Like viktig som å overføre lokal- og hverdagskunnskap, er samværet. Å se en fotballkamp sammen kan være integrering på sitt beste.

Vi gjør intervjuer  og kobler flyktninger og guider sammen på bakgrunn av at de har noe til felles, enten det gjelder interesser, utdanning, arbeidserfaring eller livssituasjon.  Det skrives under på en avtale og dere forplikter dere til ca 8 timer samvær i måneden i ca. 1 år.   Når og hvor og hva dere gjør er opp til dere! Det finnes mange forskjellige flyktninger og guider og vi trenger mange ulike typer mennesker! Alle som er med i Flyktningeguiden er frivillig. Som frivillig får du ikke honorar for oppgaven.   Men som jobbsøker, for eksempel, viser det seg at erfaring fra frivillig arbeid vektlegges stadig mer.

Kontakt flykningeguiden:

E-post: flyktningeguiden@skedsmo.redcross.no