Nytt styre i Skedsmo Røde Kors

mai 5th, 2021

Det har vært avholdt årsmøte for foreningen. Tarje Braaten overtok ledervervet for to år og fikk med seg Kari Haug Birkenes som nestleder i første omgang ett år.

Cathrine Kristiansen Holst ble valgt for to år, John Hofseter og Erik A. Haga ble valgt inn for ett år hver seg i styret.

Jahn Oskar Haugen er inne som vara-medlem i styret for to år.

I tillegg til de nyvalgte fra årsmøtet består styret også av Jan Olav Sjøholt, Jørgen Fjeldberg og Anam Amer som ledere i avdelingene omsorg, hjelpekorps og ungdom.

Innkalling årsmøte Skedsmo Røde Kors

april 2nd, 2021


Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors 15. april 2021 kl. 18.00. Møtet avholdes på Microsoft Teams, du må registrere deg/melde deg på til post@skedsmo.redcross.no i forkant av møtet.

Dagsorden/saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Benkeforslag: godkjenner årsmøtet benkeforslag eller ikke
 3. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop)
 4. Valg av møtedirigent
 5. Valg av referent
 6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
 7. Valg av tre representanter til tellekorps
 8. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet for 2020
  • Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet for 2020
 9. Handlingsplan 2021
  • Budsjett 2021
 10. Valg til styret i lokalforening
 11. Valg av revisor
 12. Valg av medlemmer til valgkomite
 13. Styrets saker til behandling eller innkomne forslag
  • Sak: Godkjenning av «Lover for Skedsmo Røde Kors».

Årsmøtepapirene:
Årsrapport 2020, regnskap 2020 og handlingsplan 2021
Valgkomiteens innstilling
Lovforslag
Budsjett 2021 og regnskap 2020 Alle avdelinger

Årsmøte 2021

mars 11th, 2021

Årsmøtet er utsatt til etter påske, ny dato kommer. Papirer legges ut i god tid.

Årsmøte

februar 14th, 2020

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 26. februar kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2019
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2019
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2020
10. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Ingunn Hatlehol Toussi
leder

Revisjsonsberetning
Årsregnskap 2019 med budsjettforslag for 2020
Årsberetning 2019
Handlingsplan 2020Invitasjon til grøtfest

november 11th, 2019

SKEDSMO RØDE KORS INVITERER FRIVILLIGE OG MEDLEMMER til

GRØTFEST

Hei hå, nå er det (snart) jul igjen :-)
DU ønskes hjertelig velkommen til julegrøt og kaffe på «Huset» 3. desember kl 1800

Påmelding: Jan Olav 41273641 eller Jorunn 95864919 innen 28. november.

Påmelding «En reise i fred» 2019

mai 12th, 2019

Da åpner vi for påmeldinger for Skedsmo Røde Kors’ prosjekt «En reise i fred». Åpent for ungdom i alderen 13 til 18 år fra Skedsmo, også kjent som «Røde Kors-tur til Polen».

Onsdagene 4. 11., 18. og 25. september:
temakvelder på Røde Kors-huset, Grini og HL-senteret. Og et foreldremøte.
Lørdag 21. september: Jødisk museum og Carl Fredriksen transport til Sverige.
Søndag 22. september: Utøya
Lørdag 28. sept – lørdag 5. okt: Polen – Tyskland

Ved stor pågang fra enkelte skoler må vi organisere venteliste. Man er ikke sikret en plass før det faktisk er bekreftet fra oss. Se mer på skjemaet under.

Påmeldingsskjema

Årsmøte 2019

februar 8th, 2019

[Årsmøtepapirene]

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 27. februar kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c. Fint om spørsmål til regnskap/budsjett meldes i forkant så svar kan forberedes. Årsmøtepapirene vil være tilgjengelige på nett og på Røde Kors-huset fra 15. februar.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2018
10. Innkommende saker: kjøp av ambulanse
11. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Stein Kåre Laingen
leder

Grillfest for medlemmer

mai 31st, 2018

barbecue-

 

Tirsdag 12. juni kl. 1800 inviterer vi deg til en grillaften på Røde Kors-huset.

Vi ønsker en påmelding innen 8. juni for å kunne vite hvor mye mat og drikke som skal kjøpes inn.

Påmelding kan gjøres til disse personene:

Maria/vakttelefonen for Hjelpekorpset 90 72 60 72
Jorunn for Omsorg 958 64 919
Stein Kåre for alle andre 415 23 382

Velkommen!

Årsmøtepapirer 2018

februar 26th, 2018

Årsberetning, handlingsplan, regnskap og budsjett

Årsmøtepapirer 2018

Årsmøte 2018

februar 6th, 2018

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 28. februar kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2018
10. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

 

med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Stein Kåre Laingen
leder