Besøksadresse
Stortorget 24
2000 Lillestrøm
(tidligere Skedsmogt 3c)

Leie av selskapslokaler eller møtelokaler
Telefon:  93 00 15 15
E-post:   huset@skedsmo.redcross.no

For generelle henvendelser til hjelpekorpset
Telefon: 90 72 60 72
E-post:  hjelpekorps@skedsmo.redcross.no

Besøkstjenesten
E-post: besokstjenesten@skedsmo.redcross.no

Sanitetsvakter
Telefon: 90 72 22 72
E-post:  sanitetsvakt@skedsmo.redcross.no

Røde Kors Ungdom
E-post: ungdom@skedsmo.redcross.no

Flyktningeguiden
E-post: flyktningeguiden@skedsmo.redcross.no

Historieutvalget
E-post: historien@skedsmo.redcross.no

For generelle henvendelser til foreningen
E-post: post@skedsmo.redcross.no

Vis større kart