Besøksadresse
Stortorget 24
2000 Lillestrøm
(tidligere Skedsmogt 3c)

Leie av selskapslokaler eller møtelokaler
E-post:   huset@skedsmo.redcross.no
Telefon:  93 00 15 15

Frivilligvert
Telefon: 22 53 67 02

Hjelpekorpset
E-post:  hjelpekorps@skedsmo.redcross.no
Telefon: 90 72 60 72

Omsorg
Telefon: 64 80 80 19

Besøkstjenesten
E-post: besokstjenesten@skedsmo.redcross.no
Telefon: 64 80 80 19

Sanitetsvakter
E-post:  sanitetsvakt@skedsmo.redcross.no

Røde Kors Ungdom – Treffpunkt-aktivitet
E-post:   ungdom@skedsmo.redcross.no
Telefon: 22 12 02 53

Flyktningeguiden
E-post: flyktningeguiden@skedsmo.redcross.no

Historieutvalget
E-post: historien@skedsmo.redcross.no

For generelle henvendelser til foreningen
E-post: post@skedsmo.redcross.no
Lokalforeningsleder telefon: 22 53 67 06

Vis større kart