Ungdom

Treffpunkt
Aktiviteten Treffpunkt er et gratis tilbud for lokal ungdom i Lillestrøm, der de kan møte nye mennesker og bli med på morsomme aktviteter! Vi i Ungdom arrangerer aktiviteter hver onsdag så det er bare å følge med på våre sosiale medier!

Kontakt oss på:
E-post: ungdom@skedsmo.redcross.no
Facebook: Treffpunkt Skedsmo
Instagram: rkuskedsmo
Snapchat: rkuskedsmo