Lillestrøm bibliotek, tirsdager kl. 1600 – 1730

Bakgrunn

Røde Kors språkkafé startet i februar 2023 på initiativ av et knippe flyktningeguider i Skedsmo Røde Kors.

Språkkaféen er en del av de aktiviteter som foregår under paraplyen «omsorg» i Skedsmo Røde Kors. Språkkaféen ledes i dag av Mette Holme Ingeberg og Monica Endregard.

Intensjonen

Den grunnleggende idéen er at språkkaféen skal være en anledning for alle som ikke har norsk som morsmål til å kunne praktisere norsk i et trygt, hyggelig og likeverdig miljø.

Språkvertene legger til rette for dette. Språkkaféen skal være et supplement til den pedagogisk innrettede norskopplæringen som gis gjennom norskkurs.

Det praktiske opplegget

Språkvertene møter opp en halvtime før deltakerne på kaféen

Verter og deltakere deles opp i 5-6 grupper som så bruker språket seg i mellom. Det oppsummeres til slutt med noen refleksjoner om temaet som var lagt for dagen.

Krav til språkvertene

  • Språkvertene er over 18 år, er frivillige og medlem av Røde Kors, har tatt grunnkurs gjennom Røde Kors og har politiattest. Alle har taushetsplikt om det som fremkommer i samtalene på kaféen.

Ta kontakt med oss på
sprakkafe@skedsmo.redcross.no