300 kroner i året koster det å være medlem i Røde Kors – og for 600 kroner i året kan hele husstanden være med. Det koster 150 kroner for ungdomsmedlemmer.

Som medlem hjelper du:

  • Barn og unge som vokser opp i utrygge hjem
  • Forebygge ensomhet
  • Eldre og ensomme som har behov for noen å prate med
  • Flyktninger til å orientere seg i en ny hverdag
  • Rusmisbrukere, innsatte og psykisk syke uten sosialt nettverk
  • Hjelpekorpset som deltar på leteaksjoner, redningsarbeid og sørger for min og din sikkerhet ved konserter, fotballkamper og andre små og store arrangement

 Som medlem får du:

Hvis du vil være medlem i Skedsmo Røde Kors, husk å velge forening i skjemaet! Se også de andre menyvalgene for informasjon om være lokale aktiviteter!

Meld deg inn!