Å være vitnestøtte er en frivillig aktivitet i Røde Kors. Skedsmo Røde Kors har vitnestøtter i Romerike og Glåmdal tingrett.

Et frivillig vitnestøtte skal først og fremst gi medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaring.

Et vitnestøtte

  • er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker
  • får en grundig opplæring i sin rolle, har taushetsplikt og skal ikke diskutere selve saken med vitnene
  • har som målsetting å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettssaken
  • vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av, og umiddelbart etter rettssaken
  • bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet.

Dersom du vil bli vitnestøtte må du være over 18 år og ha plettfri vandel. Du vil bli intervjuet og få nødvendig opplæring.

Ta kontakt med vitnestotte@skedsmo.redcross.no for mer informasjon.