Seniorgruppa er et tilbud til medlemmer med en lang, aktiv periode i Røde Kors bak seg.

Gruppa har i hovedsak 2 formål:

  1. Være en møteplass og et sosialt nettverk for medlemmene. De samles til felles, uformell lunsj i Røde kors huset hver tirsdag .
  2. Være en ressurs som kan bidra med kompetanse og egeninnsats når det trengs. Medlemmene forplikter seg ikke til noe spesielt, men kan forespørres og stiller gjerne opp når enkelte oppdrag skal løses.

Gruppa er selvgående, men oppnevner et par medlemmer som står for kontakten med styret og resten av foreningen.

Kontakt
Morten Grønlie 93628312 eller Geir Solvang 90772933
Epost: post@skedsmo.redcross.no