12. juni, 2021

Hjelpekorpset

Med sine røde uniformer stiller hjelpekorpset opp hvor behovet melder seg. Dette er en invitasjon til å bli med. Inngangsporten; førstehjelp, vil kunne komme til nytte i mange situasjoner.

Som medlem av Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps vil du få en aktiv og meningsfylt fritid hvor du er med på å gjøre en samfunnsnyttig innsats i lokalmiljøet.
Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har rundt 100 medlemmer i alle aldre fra kommunene Skedsmo, Rælingen, Fet, Lørenskog og Aurskog-Høland.

Førstehjelp
Som nytt medlem i hjelpekorpset vil du lære grunnleggende førstehjelp. Dette er kravet for å kunne bære den røde uniformen. Allerede i det første året vil du få tilbud om videre kursing i hjelpekorpsdisipliner, samband og førstehjelp.

Kursene bygger på hverandre, og du vil kunne utvide dine kunnskaper på de forskjellige områdene. Kurs er gratis for medlemmene.

I tillegg til interne kurs arrangeres det også kurs eksternt for bedrifter og andre interesserte. Et av hjelpekorpsets mål er at flest mulig skal kunne mest mulig førstehjelp.

Aktiv fritid
Hjelpekorpset stiller som førstehjelpere på mange tilstelninger og arrangementer både sommer og vinter. Deriblant de fleste store idrettsarrange-menter i distriktet. Her blir den praktiske delen av førstehjelp utført.

Friluftsliv er en del av hjelpekorpsets aktiviteter. Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps her en egen hytte i Østmarka som utgangspunkt for mange gode naturopplevelser og godt sosialt samvær.

Beredskap
Hjelpekorpset har en kontinuerlig beredskap for å kunne tre støttende til ved større ulykker eller søk etter savnede. 365 dager i året, 24 timer i døgnet vil det i løpet av kort tid stilles med betydelig mannskap, kjøretøyer og utstyr. Ved slike aksjoner er hjelpekorpset underlagt politiet.

I tillegg har hjelpekorpset en vaktordning med snøscooter og ambulanse for transport av syke og sårede.

Hvem kan bli medlem?
Alle som har fylt 17 år og har et 30-timers kurs i førstehjelp, eller tilsvarende, kan bli medlem i Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg vil du i Skedsmo bli tilbudt et innføringskurs i hjelpekorps, et sambandskurs og et vinterkurs.

Er du ikke av den aktive typen mennesker finnes det også de mere administrative oppgaver som må besettes.