Korpskveld på tirsdager

Hver tirsdag kl 18 møtes hjelpekorpset på Røde Kors-huset i Lillestrøm for å øve sammen. Vi øver på førstehjelp, søk og redning både i bebygde strøk, til skogs og til vanns, sommer og vinter. Vi øver på teamarbeid, har undervisning, øver på bruk av utstyr, går tur eller bare er sosiale sammen. Det er viktig å bli trygge på det vi skal gjøre og på hverandre – og øvelse gjør mester💪🏽

Hjelpekorpset er en flott arena for deg som ønsker en hobby med mulighet til å lære selv, lære bort, hjelpe andre og være aktiv i hverdagen. Hvis du tar sjansen får du kanskje også venner for livet med på «kjøpet»🥰

Nysgjerrig? Du er velkommen til å stikke innom en tirsdag! 

Du kan også melde deg som frivillig på frivillig.no hvis du ikke bor i nærheten eller ønsker mer informasjon før du møter opp👏🏽

Øvelse på åråsen stadion August 2021. Foto Jon-Fredrik Torp

Korpskveld med fokus på vannredning. Her er båten vår Lise satt ut for øvelse i Nitelva juni 2021. Foto Malén Sandmoe

Korpskveld på besøk hos Ullensaker Røde Kors Hjelpekorps med fokus på mental helse. Foto Malén Sandmoe

Felles korpskveld med søksøvelse hvor alle hjelpekorpsene i Akershus. Foto Daniel William Ekroll-Verstegen

Tur til Bjønnåsen på korpskveld i juni 2021. Foto Malén Sandmoe

Korpskveld med fokus på sosialt samvær og grilling av pølser, april 2021. Foto Malén Sandmoe 

Korpskveld med fokus på idrettsskader; skademekanisme, symptomer, undersøkelse og tiltak. Oktober 2021. Foto Malén Sandmoe

Besøk på ambulansestasjon på lørenskog hvor vi fikk se på LA og ambulansene, korpskveld februar 2020. Foto ukjent.

Korpskveld med søk-og redningsfokus januar 2020. Foto ukjent.

Korpskveld september 2019 med fokus på vannredning i sterk strøm. Foto Malén Sandmoe

#hjelpekorps #rødekors #rødekorshjelpekorps #skedsmo #skedsmorødekors #skedsmorødekorshjelpekorps #korpskveld #førstehjelp #søkogredning #undervisning #øvelse #øvelsegjørmester #beredskap #sanitet #frivillig #frivillighet #blifrivillig #blifrivilligduogså #verdensbestehobby