Operativ leder

Skedsmo Røde Kors ønsker forslag på kandidater til stillingen som operativ leder av hjelpekorpset.

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har medlemmer og ledere som brenner for saken og det mangler ikke på positive enkelt innspill, men vi trenger en samlende kraft på den operative siden.

Forslag på ny operativ leder sendes styret på epost til e.a.haga@getmail.no innen 30/5.

Den du foreslår trenger ikke være forespurt eller vite om at du foreslår vedkommende og forslagsstiller kan gjerne be om å være anonym. Dersom den foreslåtte er forespurt og har sagt seg villig så oppgi det.

Operativ leder kan i teorien oppnevnes av styret, men for at vedkommende skal være 2. nestleder i lokalrådet, må det holdes et valgmøte. Dato for dette er ikke fastsatt.