Valg 2024

Skedsmo Røde Kors skal på sitt årsmøte velge nye kandidater til styret. De som er på valg i år er nestleder, 2 styremedlemmer og en varaposisjon i styret.

De som ønsker å stille, eller har ønske om at valgkomiteen skal forespørre noen du anser kan passe, kan kontakte valgkomiteen. 

Vi skal velge kandidater til sine lokalråd for ungdom, hjelpekorpset og omsorg. Har du lyst til å stille, eller vet om en person vil passe så godt at valgkomiteen skal forespørre denne, ta kontakt med valgkomiteen.

Du kontakter valgkomiteen her:  Valgkomite Skedsmo Røde Kors 2024.

Frist for å melde kandidater er 7. februar 2024.