Skedsmo+Sørum=sant

Sørum Røde Kors gikk tidligere i mars inn i Skedsmo Røde Kors. I Lillestrøm kommune gjenstår nå to foreninger: Fet Røde Kors og Skedsmo Røde Kors.

Wenche Undrum fra Sørum ble på årsmøtet valgt inn i Skedsmo Røde Kors sitt styre, det er viktig at noen fra Sørum er med videre i den felles foreningen for å videreføre aktivitetene som drives lokalt.