Vitnestøtter ønskes!

Foto: Norges Røde kors

Det å bli utsatt for, eller være vitne til en kriminell handling, innebærer for de fleste opprivende og vanskelige situasjoner og opplevelser. Hensikten med vitnestøtte er å forberede vitner på sin rolle i en rettssak, noe som vil gi en større trygghet.

Hva er en vitnestøtte?
En vitnestøtte er en frivillig person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker. Målsettingen er å øke tryggheten for vitnene i forbindelse med rettssaken. Vitnestøttene får en grundig opplæring i sin rolle, har taushetsplikt og har blant annet fått klare retningslinjer på å ikke diskutere selve saken med vitnene.

Vitnestøtten vil være en beroligende samtalepartner, både i forkant av, og umiddelbart etter rettssaken.

De som blir rekruttert som vitnestøtter vil gjennomgå kurs/opplæringskurs i regi av Røde kors. Dato for kurset vil bli avtalt mellom den aktuelle vitnestøtten og retten. Kurset må gjennomføres, og er en faglig og betryggende introduksjon til rollen som vitnestøtte.

Romerike og Glåmdal tingrett har tinghus på Eidsvoll, Kongsvinger og Lillestrøm. Vitnestøtteoppgavene vil foregå på dagtid i tinghuset. I denne runden har vi i utgangspunktet behov for vitnestøtte til Eidsvoll og Lillestrøm.

En vitnestøtte bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på dette frivillige arbeidet, enten hele eller halve dager. Ønsker du å delta som frivillig vitnestøtte, eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post: vitnestotte@skedsmo.redcross.no

De som kan tenke seg dette vil bli innkalt til et intervju.