Valgmøter 2022

I forkant av årsmøtet 2. mars avholdes det valgmøter i Skedsmo Røde Kors.

Valgmøtene avholdes

  • 7. februar for omsorg (besøkstjeneste, flyktningeguide mm).
  • 8. for ungdom.
  • 15. februar for hjelpekorps.

Alle møtene starter kl 18.00.

For å ha stemmerett på foreningens årsmøte, må medlemmet ha betalt sin kontingent til Skedsmo Røde Kors i løpet av de siste 14 måneder innen møtets begynnelse.

Valgmøtene velger leder og to nestledere for sine respektive avdelinger.

I år velges

  • nestleder for ungdom.
  • leder og to nestledere for omsorg.
  • operativ og administrativ leder for hjelpekorps.

For hjelpekorps og ungdom vil det også være en gjennomgang av budsjett og planer for året vi er inne i.