Valgmøter

På nyåret skal det avholdes valgmøter for omsorg, hjelpekorps og ungdom. I tillegg vil det være valg av styre og valgkomité under årsmøtet i lokalforeningen. Det er anledning til å foreslå kandidater til vervene.

Oppgi om kandidatene er forespurt, til hvilket valgmøte de stiller seg disponible for og om det tas forbehold om verv. Kandidater uten forbehold er valgbare til alle stillinger i valgmøtet.

Forslag til kandidater kan sendes leder i valgkomiteen, Ola Strømman, på epost olast(a)skedsmo.redcross.no.

Frist: 5. januar