Skedsmo Røde Kors Årsmøte 2022

Skedsmo Røde Kors vil avholde årsmøte onsdag 2. mars klokken 18.00 på Røde Kors Huset.

Vi ber om at alle medlemmer merker seg tid og sted. Endelig innkalling med påmelding og sakspapirer vil bli sendt ut ca 14 dager før møtet.

Dersom noen har saker de ønsker skal bli tatt opp på årsmøte så ber vi om at dette er styret i hende innen utgangen av januar (send på post@skedsmo.redcorss.no

Med vennlig hilsen 

Styret i Skedsmo Røde Kors