Styret i Skedsmo Røde Kors

Etter årsmøtet består styret i Skedsmo Røde Kors av følgende medlemmer:

Leder: Tarje Braaten (2 år)
Nestleder: Kari Haug Birkenes (1 år)
Styremedlem: Håkon Rekstad (1 år)
Styremedlem: Wenche Undrum (2 år)
Styremedlem: Lena Bjartland Strømman (1 år)
Ungdom: Glenn Ludvigsen
Hjelpekorps: Jørgen Fjeldberg
Omsorg: Jan Olav Sjøholt
Varamedlem: Une Bonnevie (1 år)