Signert beredskapsavtale med kommunen

Mandag var lederne fra Skedsmo Røde Kors og Fet Røde Kors (samt to fra hjelpekorpset i Skedsmo) på rådhuset og skrev under beredskapsavtale med ordføreren i Lillestrøm Kommune. Røde Kors har alltid noe å tilby det offentlige.

Jørgen Vik, ordfører i kommunen, skriver selv på Facebook:

Selv om Lillestrøm har blitt en stor kommune, og noe av poenget med å være stor er å være robust og kunne klare seg best mulig selv, så kommer det situasjoner der også vi trenger bistand. Ingen klarer alt selv. Vi trenger hverandre. Når det virkelig røyner på, er den norske beredskapen fullstendig avhengig av frivilligheten. Det gjelder både på nasjonalt og lokalt nivå.

Lillestrøm kommune er en ung kommune, men har likevel rukket å være gjennom to slike hendelser – pandemien og evakueringssenteret etter skredet i Gjerdrum. Under begge hendelser trengte vi frivilligheten. Vi fikk hjelp av mange – og blant disse og veldig synlige var Røde Kors. Det er vi takknemlige for.

Fra venstre: Leder Tarje Braaten, Skedsmo Røde Kors, ordfører Jørgen Vik, leder Grethe Dahlberg, Fet Røde Kors. Foto: Malén Sandmoe