Årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 26. februar kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2019
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2019
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2020
10. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Ingunn Hatlehol Toussi
leder

Revisjsonsberetning
Årsregnskap 2019 med budsjettforslag for 2020
Årsberetning 2019
Handlingsplan 2020