Nytt styre i Skedsmo Røde Kors

Det har vært avholdt årsmøte for foreningen. Tarje Braaten overtok ledervervet for to år og fikk med seg Kari Haug Birkenes som nestleder i første omgang ett år.

Cathrine Kristiansen Holst ble valgt for to år, John Hofseter og Erik A. Haga ble valgt inn for ett år hver seg i styret.

Jahn Oskar Haugen er inne som vara-medlem i styret for to år.

I tillegg til de nyvalgte fra årsmøtet består styret også av Jan Olav Sjøholt, Jørgen Fjeldberg og Anam Amer som ledere i avdelingene omsorg, hjelpekorps og ungdom.