Innkalling årsmøte Skedsmo Røde Kors


Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors 15. april 2021 kl. 18.00. Møtet avholdes på Microsoft Teams, du må registrere deg/melde deg på til post@skedsmo.redcross.no i forkant av møtet.

Dagsorden/saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Benkeforslag: godkjenner årsmøtet benkeforslag eller ikke
 3. Godkjenning av stemmeberettigede (navneopprop)
 4. Valg av møtedirigent
 5. Valg av referent
 6. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
 7. Valg av tre representanter til tellekorps
 8. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet for 2020
  • Revidert regnskap for lokalforeningens totale virksomhet for 2020
 9. Handlingsplan 2021
  • Budsjett 2021
 10. Valg til styret i lokalforening
 11. Valg av revisor
 12. Valg av medlemmer til valgkomite
 13. Styrets saker til behandling eller innkomne forslag
  • Sak: Godkjenning av «Lover for Skedsmo Røde Kors».

Årsmøtepapirene:
Årsrapport 2020, regnskap 2020 og handlingsplan 2021
Valgkomiteens innstilling
Lovforslag
Budsjett 2021 og regnskap 2020 Alle avdelinger