Årsmøte 2010

Det nye styret. Bak fra venstre: Grethe Holsæther (gjenvalgt), Lena Bjartland (ny), Fred Øistein Andersen, Øystein Larsen (ny), Arnfinn Brekke Foran fra venstre: Erik A. Haga, Jon-Harald Bråthen. Ikke tilstede: Ingunn Toussi (ny), Karianne Skogen (gjenvalgt) (Foto: Raymond Aaserud)

Foreningens årsmøte ble avholdt onsdag 25/2. Referat kommer her når det er ferdig.

Papirene til årsmøtet kan lastes ned her:
Handlingsplan SRK 2010
Regnskap SRK 2009
Årsberetning 2009 SRK
Valgkomiteens innstilling