Årsmøtepapirene

Hvis du vil ha de ferdig trykket på papir kan det hentes på huset fra mandag 29. februar.

Inntil videre: elektroniske versjoner.
Innkalling Årsmøte 2016
Årsmøtesak snøscooter (oppdatert)
Årsmøtesak mannskapsbil
Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2016
Budsjett og regnskap 2016 (oppdaterte)
Noter regnskap 2015
Regnskap 2015
Årsmelding 2015

Så sees vi på onsdag!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.