Årsmøte 2016 Skedsmo Røde Kors

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 2.mars 2016 kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2015
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2015
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2016
10. Kjøp av mannskapsbil
11. Kjøp av snøscooter
12. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

Med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Ann-Helen Bakkelund
leder