Verving på døra

I tiden som kommer vil ververe fra Norges Røde Kors besøke husstander i Skedsmo Røde Kors for å rekruttere givere og lokale støttemedlemmer.

Ververne er godt uniformert med synlig ID-kort og hvit Røde Kors-vest eller rød Røde Kors t-skjorte. De bruker enten nettbrett eller papirgiro til å registrere nye bidragsytere.

Vi jobber dør til dør fra kl.16:00 til 21:00.

Ta de godt imot og bli gjerne med å bidra til arbeidet vårt. Henvendelser kan rettes Feltsalg i Røde Kors på mob. 94162623. Fra uke 27 til og med 30 kontaktes Emilie på mob. 97424931

Slik framstår ververne som går fra dør til dør.