Valgkomitéen

Skedsmo Røde Kors må få på plass en valgkomité så raskt som mulig.

Derfor etterlyses kandidater til valgkomitéen.

– Hvem er aktuelle?
Alle medlemmer som ønsker at foreningen skal ha en velfungerende ledelse. Vi trenger noen som kjenner alle gamle medlemmer og noen som kjenner de helt ferske og hele spektret imellom. Det er ingen formelle godkjenningskrav.

– Er det noen som ikke er aktuelle?
Egentlig er alle mulige kandidater, men de som er aktuelle som kandidater til lederverv som skal velges på neste årsmøte bør ikke være med i valgkomitéen.

Valgkomitéen skal helst bestå av 7 personer. Leder, 2 med kjennskap til omsorg, 2 med kjennskap til hjelpekorps og 2 som dekker mangfoldet.

Er du interessert i å være med i valgkomitéen eller kjenner du noen som bør være med så gi beskjed.

Ta kontakt med Erik Haga, 92838194 eller e.a.haga@getmail.no , dersom du har forslag eller lurer på noe.