Sommerfest

Onsdag 14. juni kl 1800 inviteres alle medlemmer til grillfest på Røde Kors-huset.

Vi satser på fint vær og utefest, men trekker selvsagt inn om det skulle bli trist vær.

Påmelding til aktivitetsleder. For hjelpekorpset er det KOVA som gjelder.