På tur til Warszawa

Norges Røde Kors har sendt nedover 4-5 biler til Den internasjonale Røde Kors-komiteen for innsats i Ukraina.

Den ene bilen føres stødig av Skedsmo Røde Kors egne Gunnar Larsen Halmer og Terje Kleven.

Gunnar Larsen Halmer og Terje Kleven frakter en av bilene fra Norge til Warszawa. Foto: privat