Nytt akuttmottak i Lørenskog

Helgen 30. okt-1. nov har Nittedal og Bærum Røde Kors assistert på Hotel 33 i Oslo. Nå er ballen tilbake på Romerike, på Lørenskog.

Skedsmo Røde Kors skal i en uke fremover ha ansvaret for støttefunksjoner ved på et akuttmottak for flyktninger på Thon Hotell Triaden i Lørenskog.

Fra kvelden mandag 2. november til morgenen 9. november skal vi være i beredskap. Beredskapen innebærer i stikkordsform:
– vi er hjemme inntil vi vet det kommer noen, ankomst er vanligvis etter kl 18.00.
– når flyktninger er på hotellet skal vi tilstrebe å være 2 personer tilgjengelig til enver tid (sovende vakt på natten)
– ved ankomst skal vi være 4 ekstra + leder
– ved avreise tilstrebes 4 ekstra + leder (om avreise er kl 1100 kan dette være vanskelig)
– tolker (arabisk++) er i tillegg eller inkludert i disse tallene

Vi trenger derfor noen som kan komme straks når og hvis beskjeden kommer om ankomst av buss. Det er typisk etter kl 1800 og varer til 23-tiden(?)

Send en oss en sms til nummer 41520823 med NAVN, FORENING og HVILKE(N) dag(er) kan hjelpe til.

Skedsmo Røde Kors bryr seg ikke så mye om HVEM som hjelper til. Er du fra annen forening eller foreningsløs er du selvsagt også velkommen.

MERK at dette er på et hotell og derfor enklere og mindre organisering enn det som nødvendig var på Lahaugmoen.