Besøkstjenesten organiserer besøk til mennesker som ønsker støtte og oppmuntring i hverdagen. Besøkstjenesten omfatter besøksvenner og visitorer. Mer enn 8500 personer over hele landet er med i Røde Kors Besøkstjeneste.

besokstjenesten_illustrasjonSom besøksvenn får man kontakt med mennesker som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Rundt i landet er besøksvennene til hjelp og støtte for blant andre ensomme, syke, eldre, unge, enslige forsørgere, innvandrere og tidligere psykiatriske pasienter.
Røde Kors driver også ulike former for kontaktskapende virksomhet som turer, eldrekaféer, jule- og påskefester, trimkvelder og annet. Besøksvennene driver ikke oppsøkende virksomhet, men besøker dem som ønsker det, i samarbeid med forskjellige instanser innen eldreomsorgen.

For å bli besøksvenn må man:

  • Være fylt 18 år
  • Gå på kurs for besøksvenner. Dette kurset gir god innføring i de forskjellige sidene ved arbeidet man skal delta i
  • Avlegge taushetsløfte før man går ut i aktiv tjeneste
  • Utføre sin tjeneste uten å få betaling

Trenger du eller noen av dine nærmeste en besøksvenn?
I Røde Kors Besøkstjeneste finnes en gruppe kvinner og menn som gjerne vil være til støtte og oppmuntring for den som er ensom. Besøksvenner kommer hjem til deg og tar en prat. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, om du bor hjemme eller på institusjon. Besøksvenner kan også gå ærend for deg eller følge deg til butikken, legen eller postkontoret.

Ikke nøl med å ta kontakt! Alle Røde Kors besøksvenner har gjennomgått kurs. Vi har taushetsplikt og tar aldri betaling for det vi gjør.