Årsmøtet 2017 – kort oppsummert

Årsmøtet er over og valgene er unnagjort.
 
Ann-Helen Bakkelund gikk av som leder i Skedsmo Røde Kors og inn kom Stein Kåre Laingen for to år. Jorunn S Andersen ble valgt inn som nestleder for ett år.
 
Jan Olav Sjøholt og Grete Holsve ble valgt inn som nestledere i omsorg. Arne Evang sitter fortsatt som leder.
 
Inn i hjelpekorpset kom en helt ny troika med Philip Gabrielsen som korpsleder, Hanna Mangen som administrativ leder og Espen Halvorsen som operativ leder.
 
Foreningen kan se tilbake på et aktivt år med nærmere 32.000 nedlagte timer, omregnet: 16,3 årsverk.