Årsmøte 2019

[Årsmøtepapirene]

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 27. februar kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c. Fint om spørsmål til regnskap/budsjett meldes i forkant så svar kan forberedes. Årsmøtepapirene vil være tilgjengelige på nett og på Røde Kors-huset fra 15. februar.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2017
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2018
10. Innkommende saker: kjøp av ambulanse
11. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Stein Kåre Laingen
leder