Årsmøte 2017

november 16th, 2016

Jeg minner om årsmøtet i Skedsmo Røde Kors onsdag 1. mars 2017.

Saker som ønskes tatt opp må meldes styret før 1. februar 2017.

Forslag til endring av lovene må meldes styret før 1. desember 2016.

Ann-Helen Bakkelund
leder

Valgkomitéen

august 25th, 2016

Skedsmo Røde Kors må få på plass en valgkomité så raskt som mulig.

Derfor etterlyses kandidater til valgkomitéen.

– Hvem er aktuelle?
Alle medlemmer som ønsker at foreningen skal ha en velfungerende ledelse. Vi trenger noen som kjenner alle gamle medlemmer og noen som kjenner de helt ferske og hele spektret imellom. Det er ingen formelle godkjenningskrav.

– Er det noen som ikke er aktuelle?
Egentlig er alle mulige kandidater, men de som er aktuelle som kandidater til lederverv som skal velges på neste årsmøte bør ikke være med i valgkomitéen.

Valgkomitéen skal helst bestå av 7 personer. Leder, 2 med kjennskap til omsorg, 2 med kjennskap til hjelpekorps og 2 som dekker mangfoldet.

Er du interessert i å være med i valgkomitéen eller kjenner du noen som bør være med så gi beskjed.

Ta kontakt med Erik Haga, 92838194 eller e.a.haga@getmail.no , dersom du har forslag eller lurer på noe.

En reise i fred / Polen-tur

mai 24th, 2016

Da er det ikke lenge til ny høst og vi starter igjen opp «En reise i fred». I år reiser vi 8 dager i Europa.

FOR Å BLI KJENT med hverandre og oss selv før vi reiser, arrangeres det fire kvelder i forkant. Målet er at vi skal bli bevisste de tanker vi har og de valg vi tar. Datoer:
temakveld onsdag 7.september
foreldremøte onsdag 14.september (ALLE ungdommer må også møte denne dagen!)
temakveld onsdag 21.september
temakveld onsdag 28.september
VÆR EN FLYKTNING i 24 timer. Rollespillet På flukt gir et inntrykk av hvordan det er å være flyktning. Spillet arrangeres for å skape økt forståelse og toleranse. Langt over 20 000 ungdommer har vært gjennom spillet siden oppstarten i 1997. Nå har du muligheten til å være med!
Dato: lørdag 17. og søndag 18. september.
I SKOLENS HØSTFERIE går turen til Polen og Tyskland med buss. Turen er en temareise som gir oss et innblikk i 2. verdenskrigs konsentrasjonsleire og systemer i gamle Øst-Tyskland. Sightseeing i Krakow og Berlin inngår også.
NYTT: 8 dager! Planen er å få med oss Auschwitz, Ravensbrück og Sachsenhausen.Dato: uke 40, lørdag 1. til lørdag 8.oktober

Arrangementene er åpne for alle ungdommer mellom 13 og 18 år fra Skedsmo. Egenandelen er kr 3000,- per person.

Arrangementene er satt sammen til en pakke. Du melder deg på alle de tre delene i ett; «En reise i fred». Det er ikke anledning til å melde seg på bare Polen-turen.

Vi har dessverre ikke kapasitet eller mulighet til å ta i mot etablerte grupper fra skoler eller andre foreninger eller organisasjoner.

For mere informasjon eller påmelding ta kontakt!
mobil 90 14 53 60
enreiseifred@skedsmo.redcross.no
finn oss på Facebook.

Med forbehold om små justeringer av datoer og eventuelle skrivefeil.

MELD DEG PÅ HER!

(last ned hele invitasjonen som pdf)

Operativ leder

mai 19th, 2016

Skedsmo Røde Kors ønsker forslag på kandidater til stillingen som operativ leder av hjelpekorpset.

Skedsmo Røde Kors Hjelpekorps har medlemmer og ledere som brenner for saken og det mangler ikke på positive enkelt innspill, men vi trenger en samlende kraft på den operative siden.

Forslag på ny operativ leder sendes styret på epost til e.a.haga@getmail.no innen 30/5.

Den du foreslår trenger ikke være forespurt eller vite om at du foreslår vedkommende og forslagsstiller kan gjerne be om å være anonym. Dersom den foreslåtte er forespurt og har sagt seg villig så oppgi det.

Operativ leder kan i teorien oppnevnes av styret, men for at vedkommende skal være 2. nestleder i lokalrådet, må det holdes et valgmøte. Dato for dette er ikke fastsatt.

Langfredagskaféen fenger

mars 25th, 2016

I dag gikk atter besøkstjenestens langfredagskafé av stabelen. Over 90 eldre inntok storsalen på Røde Kors-huset for en matbit og sosialt samvær.

 
Langfredagskaféen 2016. Foto: John Hofseter

 

Godkjent referat

mars 14th, 2016

Godkjent referat fra årsmøte 2016

Årsmøtet 2016

mars 8th, 2016

Etter årsmøtet sist onsdag, 2.mars 2016, er den nye styresammensetningen i Skedsmo Røde Kors slik:
Leder: Ann-Helen Bakkelund
Nestleder: Stein Kåre Laingen
Styremedlem med økonomiansvar: Erik A Haga
Styremedlem: John Hofseter
Styremedlem: Ragnhild Mila
Varamedlem: Lena Bjartland Strømman
Styremedlem/leder Omsorg: Arne Evang
1.nestleder Omsorg: Jan Olav Sjøholt
2.nestleder Omsorg: Grete Holsve
Styremedlem/leder Hjelpekorps: Stein Teppen
1.nestleder Hjelpekorps: Gisle Vestmo
2.nestleder Hjelpekorps: Philip Gabrielsen

Protokoll fra årsmøtet vil bli lagt ut så fort den er undertegnet.

Årsmøtepapirene

februar 24th, 2016

Hvis du vil ha de ferdig trykket på papir kan det hentes på huset fra mandag 29. februar.

Inntil videre: elektroniske versjoner.
Innkalling Årsmøte 2016
Årsmøtesak snøscooter (oppdatert)
Årsmøtesak mannskapsbil
Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2016
Budsjett og regnskap 2016 (oppdaterte)
Noter regnskap 2015
Regnskap 2015
Årsmelding 2015

Så sees vi på onsdag!

Årsmøte 2016 Skedsmo Røde Kors

februar 17th, 2016

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 2.mars 2016 kl. 1800 på Røde Kors-huset i Skedsmogt. 3c.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomité
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet i 2015
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet i 2015
9. Handlingsplan/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2016
10. Kjøp av mannskapsbil
11. Kjøp av snøscooter
12. Valg av styre, revisor og valgkomité

Det vil bli enkel servering.

Med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Ann-Helen Bakkelund
leder

Godt nytt år!

januar 1st, 2016

Vi vil med dette ønske alle våre medlemmer og samarbeidspartnere et godt nytt Røde Kors-år. Takk for alle gaver og all hjelp vi har fått i 2015. Det har vært et krevende, men også et godt år for Skedsmo Røde Kors.

Ann-Helen
leder