Servicegruppen

Skedsmo Røde Kors servicegruppe er en historie for seg selv. Når pensjonisttilværelsen melder seg, hva skjer…? Jo, da tar man på seg røde kors-jakken og hjelper de som ikke klarer seg så godt alene.

Servicegruppa i Skedsmo Røde Kors er en samling pensjonister, mannlige, som bruker litt av sin tid på å hjelpe andre eldre i kommunen.

Tidligere har de kjørt mat til eldre, rykket ut på trygghetsalarmer og vært badevakter. Nå er det aktive arbeidet lagt litt brakk, men stadig er de en gruppe aktive karer som holder koken.

De er nå 21 personer og gjennomsnittsalder er 73 år.

Hver mandag formiddag er det møte i lokalet på Røde Kors-huset. Da blir det rapportert fra foregående ukes arbeide og alle verdens problemer blir behørig diskutert og i teorien løst.