Archive for the ‘Lokalforeningen’ Category

150 år med frivillighet i Norge

fredag, september 18th, 2015

Foto: Sigbjørn SkandsenNorges Røde Kors er i år 150 år og fredag 11. september kom festen til Lillestrøm. Det var mange besøkende innom arrangementet i Kirkeparken. De fikk bl.a. lære førstehjelp av maskoten Henry og høre flott underholdning fra Kulturmønstringa. Her kunne du melde deg som frivillig, medlem og/eller blodgiver. Du fikk møte være aktiviteter og slappe av på kafeen med varm mat, kaffe, vafler og is.

I forbindelse med jubileet er det blitt plassert ut over 400 røde samtalebenker i hele landet. Benkene skal være et symbol på både åpne møteplasser og at vi er til stede. På disse benkene var det ut over ettermiddagen samtaler mellom ordførerne i Skedsmo, Fet og Rælingen med respektive ledere av lokalforeningene i disse kommunene.

Benken i Skedsmo ble innviet av ordfører Ole Jacob Flæten og lokalforeningsleder i Skedsmo Ann-Helen Bakkelund. De snakket om hva beredskapsarbeid og arbeidet blant flyktninger, barn og unge i kommunen og hvordan de kunne hjelpe hverandre for at dette arbeidet kunne bli best mulig. Ordfører Ole Jacob Flæten kunne også fortelle at Skedsmo Røde Kors fra d.d. var et naturlig medlem i kommunens beredskapsråd.

«En reise i fred» – 2015

tirsdag, juni 16th, 2015

Da er det atter en ny høst og vi starter igjen opp «En reise i fred»

FOR Å BLI KJENT med hverandre og oss selv før vi reiser, arrangeres det fire kvelder i forkant. Målet er at vi skal bli bevisste de tanker vi har og de valg vi tar. Datoer:
temakveld onsdag 2.september
temakveld onsdag 9.september
foreldremøte onsdag 16.september (ALLE ungdommer må også møte denne dagen!)
temakveld onsdag 23.september
VÆR EN FLYKTNING i 24 timer.
Rollespillet På flukt viser deg hvordan det er å være flyktning. Spillet arrangeres for å skape økt forståelse og toleranse. Langt over 20 000 ungdommer har vært gjennom spillet, og nå har du muligheten til å være med!
Dato: lørdag 12. og søndag 13. september.
I SKOLENS HØSTFERIE går turen til Polen og Tyskland med buss. Turen er en temareise som gir oss et inn-blikk i 2. verdenskrigs konsentrasjonsleire og gamle Øst-Tysklands systemer, samt sightseeing i Krakow og Berlin.
Dato: uke 40, lørdag 26. sept til fredag 2.oktober

Arrangementene er åpne for alle ungdommer mellom 13 og 18 år fra Skedsmo. Egenandelen er kr 3000,- per person.

Arrangementene er satt sammen til en pakke hvor du melder deg på alle de tre delene i ett; «En reise i fred». Det er ikke anledning til å melde seg på bare Polen-turen.

Vi har dessverre ikke kapasitet eller mulighet til å ta i mot organiserte grupper fra skoler eller andre foreninger/organisasjoner. Ungdommer som ikke tidligere har vært med vil prioriteres.

LURER DU PÅ NOE? Ring oss på 90145360

MELD DEG PÅ HER!

(last ned hele invitasjonen som pdf)

Grillkveld for medlemmer i Skedsmo Røde Kors!

torsdag, mai 21st, 2015

barbecue-

 

Onsdag 10.juni kl.18.00 inviterer vi deg som er medlem i Skedsmo Røde Kors til grillkveld på huset.

Vi ønsker en påmelding innen onsdag 3.juni for å kunne vite hvor mye mat og drikke som skal kjøpes inn.

Påmelding kan gjøres til følgende:
Hjelpekorpset (Gisle) 912 49 205
Besøktjenesten (Jan Olav) 412 73 641
Omsorg (Ingunn) 912 44 232
Ung (Edin) 454 39 827
Beredskap og øvrige (Ann-Helen) 415 23 382

Velkommen!

Nye æresmedlemmer

torsdag, februar 26th, 2015

På årsmøtet i går ble Gunnar og Oliv Halmer utnevnt til æresmedlemmer i Skedsmo Røde Kors. Bildet viser gjenvalgt leder Ann-Helen Bakkelund og nyutnevnt æresmedlem Gunnar Larsen Halmer etter endt årsmøte.

"På årsmøtet i går ble Gunnar og Oliv Halmer utnevnt til æresmedlemmer i Skedsmo Røde Kors. Bildet viser gjenvalgt leder Ann-Helen Bakkelund og nyutnevnt æresmedlem Gunnar Larsen Halmer etter endt årsmøte."

Foreningen har nå 9 æresmedlemmer: Liv Halla, Knut Melheim, Erik A. Haga, Lisbeth Øverhagen, Barbro Eig Dahl, Anni Andersen, Geir Solvang, Oliv Halmer og Gunnar Larsen Halmer.

Årsmøtepapirene

lørdag, februar 21st, 2015

Årsmøtepapirene er klare. Last de ned her eller hent et eksemplar på huset (utenfor lokalforeningens kontor)

årsmøtepapirene

Det gikk litt fort unna i svingene, her er riktig regnskap og budsjett
OPPDATERT regnskap og budsjett 2015

Årsmøte 2015

tirsdag, februar 10th, 2015

Det innkalles med dette til årsmøte i Skedsmo Røde Kors onsdag 25.februar 2015 kl. 18.00 på Røde Kors huset i Skedsmogata 3c.

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder
4. Valg av møtereferenter
5. Valg av tellekomitè
6. Valg av to medlemmer til å underskrive møteprotokollen
7. Styrets beretning for lokalforeningens totale virksomhet 2014
8. Reviderte regnskaper for lokalforeningens totale virksomhet 2014
9. Handlingsprogram/budsjetter for lokalforeningens totale virksomhet for 2015
10, Behandling av nye lover
10. Valg av styre, revisor og valgkomitè

Det vil bli enkel servering.

Vel møtt!

Med hilsen
Skedsmo Røde Kors
Ann-Helen Bakkelund
leder

Sjøvettreglene

torsdag, mai 10th, 2012
 1. Tenk sikkerhet
  Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr
  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann
  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene
  Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
  Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru
  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn
  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Røde Kors Beredskapsvakt i Skedsmo

tirsdag, august 9th, 2011

Røde Kors har gjennom det siste året utviklet konseptet “Røde Kors Beredskapsvakt”, nå lanseres det i Skedsmo

Kjernen i konseptet illustreres gjennom spørsmålet:
          Dersom det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan Røde Kors kontakte deg da, for å spørre om du kan hjelpe?

Hver eneste uke er Skedsmo Røde Kors ute i tjeneste, enten det er på hjemmebesøk hos eldre eller som mannskap på Lillestrøms stolthet Åråsen.

– Noen ganger er det behov for flere folk over tid. I disse periodene vil vi gjerne kunne spille på de som kanskje ikke har tid til å ta faste oppgaver hele i året, sier leder Fred Øistein Andersen. – Vi trenger «mannen i gata» til å delta i å ta ansvar og være forberedt til å yte hjelp.

Som beredskapsvakt er alt som kreves en kurskveld i året og tilgjengelighet ved behov. Som gjenytelse får du anledning til å hjelpe, ble en del av en større organisasjon og en vest for uniformering under oppdrag.

– Røde Kors Hjelpekorps og Røde Kors Omsorg vil fremdeles være våre førstelinjestyrker, og alltid bli kalt ut først. Det er når det blir for få, eller når andre blir for slitne, at beredskapsvakten blir kalt ut på oppdrag når politiet eller den kommunale kriseledelsen har bedt om hjelp, sier Andersen. – Beredskapsvakten er ment som et betydelig bedre alternativ enn tilfeldig frivillige, ved at de har sin kompetanse, de vil være uniformert, organisert, ledet og forsikret under øvelse og innsats.

Tjenesten rulles nå ut i første omgang til befolkningen på Leirsund og Skedsmokorset. Alle husstander vil få egen brosjyre med mer informasjon om tilbudet.

Du kan lese mer om prosjektet på www.rodekorsberedskapsvakt.no

Årsmøte 2010

onsdag, februar 10th, 2010

Det nye styret. Bak fra venstre: Grethe Holsæther (gjenvalgt), Lena Bjartland (ny), Fred Øistein Andersen, Øystein Larsen (ny), Arnfinn Brekke Foran fra venstre: Erik A. Haga, Jon-Harald Bråthen. Ikke tilstede: Ingunn Toussi (ny), Karianne Skogen (gjenvalgt) (Foto: Raymond Aaserud)

Foreningens årsmøte ble avholdt onsdag 25/2. Referat kommer her når det er ferdig.

Papirene til årsmøtet kan lastes ned her:
Handlingsplan SRK 2010
Regnskap SRK 2009
Årsberetning 2009 SRK
Valgkomiteens innstilling

Årsmøte 25/2

mandag, mars 9th, 2009
Det nye styrets første møte

Det nye styrets første møte

 

Årsmøtet ble avholdt 25/2 kl 18.00 på Røde Kors huset, Skedsmogata 3C i Lillestrøm. Årsmøtepapirerene som bla lagt ut i forkant finnes her

Referat fra årsmøtet finnes her: Årsmøtereferat SRK 2009

 

 

.